Воютицька

сільська рада

Інструкція щодо процедури подання та розгляду запиту на інформацію

ІНСТРУКЦІЯ
щодо процедури подання та розгляду запиту на інформацію

  1. Запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні.
  2. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним. Запити можуть подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача.
  3. У верхньому правому куті запиту на інформацію запитувач зазначає розпорядника інформації, у володінні якого знаходиться інформація, його поштова адреса, номер засобу зв’язку.
  4. У запиті на інформацію запитувач вказує своє прізвище, ім’я та по батькові (найменування), зазначає загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо.
  5. Розпорядник інформації надає відповідь на запит інформацію не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь надається не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

Детальніше: Інструкція щодо процедури подання та розгляду запиту на інформацію

Порядок складення та подання запитів на інформацію

ПОРЯДОК

складення та подання запитів на інформацію

1. Запит на інформацію подає фізична або юридична особа, об'єднання громадян без статусу юридичної особи розпорядникові інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або телефоном.

2. Письмовий запит може бути подано як у довільній формі, так і шляхом заповнення відповідної форми.

3. Запит на інформацію повинен містити:

прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);

загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

4. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає розпорядник інформації або яка розміщується на офіційному веб-сайті розпорядника.

Детальніше: Порядок складення та подання запитів на інформацію

Зразок запиту на інформацію - нова редакція

 

 

Розпорядник інформації       _____________________________________________   

                                                     (найменування розпорядника інформації)

Запитувач         __________________________________________________________         

                            (прізвище, ім'я, по батькові - для фізичних осіб, найменування організації,

                          ___________________________________________________________

                             прізвище, ім'я, по батькові представника організації - для юридичних

                        ___________________________________________________________

                              осіб та об'єднань громадян, що не мають статусу юридичної особи,

                          ___________________________________________________________  

                                  поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

 

Детальніше: Зразок запиту на інформацію - нова редакція

FB
G+